Monday, 02 February 2015 04:40

Ronas Tableau Carpet

Poll

طرح تابلو فرش مورد علاقه شما چیست؟
 

روش پاک کردن رنگ و چسب به چه صورت است ؟

E-mail Print PDF

در صورتی که رنگ تازه ریخته شده باشد ابتدا اضافی رنگ را به آرامی با قاشق بر می درایم تا رنگ پخش نشود سپس با تینر و یا روغن آثار رنگ را پاک می کنیم در مورد چسبها می توانیم که پارچه ای تمیز بر روی محل پهن کنیم و اتوی گرم را بر روی آن محل بگذاریم تا چسب به پارچه بچسبد بعد از خشک شدن پارچه را از روی فرش بر میداریم در صورتی که چسبی روی فرش باقی بماند ان را با تینر یا نفت پاک می کنیم.

 

دقت داشته باشيد كه دو رنگي در نخ فرش يك نوع عيب در رنگرزي نخ فرش محسوب ميشود وجهت بر طرف كردن اين عيب بايد نخ مجدد در كارگاه رنگرزي رنگ شده و اصلاح گردد.اما دربافت تابلو فرش چون طيف رنگي نقش مهمي در بالا بردن كيفيت تابلو فرش دارد شما ميتوانيد بدون هيچ نگراني از نخهاي رنگ شده براي گره زدن وبافتن فرش استفاده نماييد(در كارگاههاي تبريز از نخهاي دو رنگ يا گره اسپرته بسيار استفاده ميشود.)

ادامه مطلب ...

بعد از اتمام چله كشي وسط چله يك ضربدرايجاد ميشود.كه محل طلاقي تنه هاي پشت وجلو ميشود.كه بعد از زدن زنجيره در فرش پود ضخيم به وسيله پود كش از زير اين ضربدرو پود نازك به وسيله دفه از بالاي ضربدر بايد كوبيده شود.و در هنگام بافت فرش بعد از هر رج گره زدن ابتدا پود زخيم و بعد پود نازك بايد كوبيده شود.بايد دقت كنيد چنان چه پود ضخيم ويا نازك دروسط كارتمام شدحتما آن رااز ته قطع نماييدوسر آنها را در لابه لايه چله ها ويا به پشت فرش منتقل نماييد زيرا بعد از بافت و پرداخت فرش اين نخها از روي فرش شما نمايان شده و باعث كاهش ارزش فرش ميشود

ادامه مطلب ...

براي چله كشي دار بهتر است ابتدا وسط دار را در لوله بالا و بائين علامت زد و مشخص نمائيد سبس از وسط دار به طرفين بصورت 7سانتي متر  -  7سانتي متر علامت زد به اين صورت فضاي اضافي از هر طرف بطور يكسان در كنارههاي دار جدا ميشوند وسپس مي توانيم شروع چله كشي دار نماييد.دقت داشته باشيد دار بايد طوري چله كشي شودكه چله در وسط دار قرار گيرد تا موقع سفت كردن چله ها همه انها به يك اندازه سفت شوند.

ادامه مطلب ...

خير -بدليل اينكه ممكن است شما مهارت كافي در قيچي زدن برز فرش نداشته باشيد و اين امر باعث افتادن گودي و رده رده شدن سطح فرش ميشود كه بعد از برداخت هم مشخص مي باشد

ادامه مطلب ...

به تعداد رجهائي كه بصورت بود ضخيم و نازك و بدون زدن گره بافته ميشود گليم بافي ابتدا و انتهاي فرش را ميگويند. تعداد رجهاي  گليم بافي حدودا 10 رج كافي ميباشد و مانع ريزش بافت فرش به طرف ريشه فرش  ميشود كه خود اين امر در افزايش عمر فرش بسيار مهم ميباشد

ادامه مطلب ...

كنترل عوامل زير در بر طرف كردن اين امر موثرند

1)متناسب كوبيدن بود نازك ( نه خيلي شل نه خيلي سفت )

2)استفاده از بود ضخيم متناسب با رجشمار فرش

3)كوبيدن شانه يا دفه به اندازه متناسب براي قرار گرفتن گره ها بروي هم ( البته دقت داشته باشيد بعد از كوبيدن بود ضخيم بايد اقدام به شانه و يا دفه كوبيدن بود ضخيم بايد اقدام به شانه و يا دفه كوبيدن نماييد).

4)رعايت اصول تقسيم چله در هر 7 سانت بر اساس رجشمار فرش كه مي بافيد.

ادامه مطلب ...
كوجي چوبي است بر جلوي چته فرش به لوله هاي اطراف دار بسته مي شود و بوسيله ان مي توان چله فرش را تنظيم نمود و براي زدن بود نازك و ضخيم از ان كمك گرفت كه در فرشهاي فارسي باف با سايز بزرگ الزامي است اما در تابلو فرش نيازي به كوجي نداريم اما اگر تمايل به بستن كوجي داشتيد مانعي ندارد ادامه مطلب ...
دقت داشته باشيد شما بايد تقسيم گره ها را در هر 7 سانت فقط بر اساس رجشمار فرش انجام دهيد تا اندازه فرش شما به استاندارد واقعي فرش نزديكتر باشد و به هيچ عنوان بدون تنظيم چله كشي فرش بافي را شروع نكنيد چون اين امر در هنگام بافت قابل درست شدن نيست ادامه مطلب ...
خير - به هيچ عنوان اين امر باعث خط افتادن (شكستگي) روي تابلو بعد از برداخت مي گردد كه از ارزش تابلو فرش به طرز چشمگيري كم مي كند و هميشه سعي كنيد با استفاده از كم و زياد زدن شانه در قسمتهاي بالا امده و يا بايين امده اين عيب را بر طرف نماييد . ادامه مطلب ...

عواملي كه از جمع شدن عرض فرش هنگام بافت جلوگيري مي كنند عبارتند از :

1) نامرتب بودن چله ها در بالاي دار

2) نگه داشتن بود ضخيم با دست هنگام كوبيدن

3) سفت نكوبيدن بود نازك

4) كنترل عرض فرش در هر 10 رج بافت با متر

5) بستن بود ضخيم بعد از هر چند رج به لوله هاي كنار دار

ادامه مطلب ...
جهت سهولت در اين امر مي توان چله ها را با بارافين چرب كرد تا كوبيدن بود نازك بهتر انجام گيرد . ادامه مطلب ...
گليم كناره فرش را بهتر است بصورت تزييني و يك دست و بدون اينكه كوبيده شود (زيادنكوبيد) بافت تا با سطح بافت شما در يك راستا قرار گيرد و دم كار را نا يكنواخت نكند . ادامه مطلب ...
اين عيب بر اثر شل شدن و سفت بودن چله ها و يا ممكن است به دليل يكسان نبودن تراكم در چله فرش بوجود ايد كه براي بر طرف كردن اين عيب بايد اين دو عامل را بررسي نماييد . ادامه مطلب ...
در اين صورت شما ميتوانيد كل چله را كمي شل كنيد و زير ان چند عدد تار يك تكه چوب گرد يا مداد قرار دهيم و دوباره چله را سفت نماييد بدين ترتيب كل چله ها بصورت يكنواخت سفت ميشود . ادامه مطلب ...

اين ارتفاع در نقشه هاي كد بندي شده اي كه شركت در اختيار شما قرار ميدهيم رج به رج ثبت ميشود و شما مي توانيد ارتفاع فرش خود را كنترل نماييد.

ادامه مطلب ...

در اين موارد كه بيشتر به دليل بلند گره زدن بوجود مي آيد بهتر است هر طور شده با همان نخها فرش را تمام كرد اما اگر اين امر امكان بذير نبود مي توانيد يك لا از نخ قبلي را با يك لا از نخ بعدي با هم گرفت و بجاي نخ گره زد و فرش را بافت ولي چنانچه رنگهاي شماره قبل و بعد نيز ممكن است كسر ايد و يا رنگ قبل و بعد ان رنگي كه كم امده در طيف رنگ مورد نظر نبود بافنده بايد حتما قبل از اينكه تمام نخ را ببافد 1 الي 2 متر از نخ مورد نظر را به ادرس شركت ارسال كند تا رنگرزي بصورت نمونه گيري انجام شود دقت داشته باشيد كه نخ رنگرزي شده از روي نمونه حداكثر 9% با نمونه مشابه خواهد بود و شما بايد يك لا از نمونه اي كه ارسال كرده ايد را با يك لا از نخ رنگرزي شده با هم ببافيد كه اين امر باعث دورنگي در فرش نشود.

توجه: جهت ارسال سفارشي نمونه رنگ بايد ابتدا به شركت سفارش دهيد و بعد از واريز هزينه ان سفارش شما در حداقل زمان ممكن رنگرزي خواهد شد . بعد از اتمام بافت و زدن گليم و زنجيره در انتهاي فرش به اندازه 7 سانتي متر از چله ها را بايد بابت ريشه هاي فرش در نظر گرفت و در سر تا سر چله را با خط كش خط كشي كنيد سبس بايد چله را با استفاده از بيچهاي دار شل كرد و شروع به قيچي كردن چله ها كنيم.

ادامه مطلب ...

(1): دار وابزار سالم بدون عيب

(2): چله كشي بدون نقص و دقيق

(3): استفاده از مواد اوليه متناسب با بافت و رجشمار فرش مورد نظر

(4): استفاده از مواد اوليه مرغوب

(5): استفاده از مواد اوليه رنگرزي شده با كيفيت

(6): رعايت نكات فني بافتي كه در اين بخش بصورت سئوالات رايج عنوان شد مانند: كوتاه گره زدن - كنترل ارتفاع فرش- كنترل كوبيدن بود نازك و ضخيم - كنترل گليم بافي كناره فرش - كنترل شل يا سفت بودن چله ها كنترل تنظيم چله و ساير مواردي كه در كيفيت بافت به ما كمك ميكند -كوبيدن دقيق دفه  يكنواخت كردن سطح كار بافت و غيره . . .

ادامه مطلب ...
پود نازك بهتر است نه زياد سفت و نه زياد شل كوبيده شود(در كل اگر پود نازك سفت كوبيده شود خسارت بيشتري به فرش وارد مي شود) ادامه مطلب ...
شما در این قسمت می توانید جواب سوالات رایج خود را بیابید . ادامه مطلب ...
شیرازه عبارتست از چند تار رنگی (3-5) تار همرنگ کناره فرش که دور 2 الی 6 عدد (چله) تار کنار فرش پیچیده می شود .كه با عث مهار تارهای کناری چله و ( جلو گیری از به هم پاشیدگی تارهای کناره های عرضی) – نظم و ظرافت بخشیدن به کناره های فرش – پوشاندن سر پودهای کنار فرش می شود ادامه مطلب ...
از آویزان کردن فرش روی دیوار گچی و اهکی خوداری نمود – از کوبیدن مستقیم میخ بر روی فرش خوداری شود چون در صورت زنگ زدگی به الیاف اسیب رسانده و موجب پوسیدگی آن می شود – چون قسمت گلیم باف فرش از دوام و استحکام لازم برخوردار نیست بهتر است قالی از قسمت حاشیه به دیوار وصل شود- حتی الامکان فرش را به صورت تا شده و لوله شده نگهداری نکنید . ادامه مطلب ...

در صورتی که رنگ تازه ریخته شده باشد ابتدا اضافی رنگ را به آرامی با قاشق بر می درایم تا رنگ پخش نشود سپس با تینر و یا روغن آثار رنگ را پاک می کنیم در مورد چسبها می توانیم که پارچه ای تمیز بر روی محل پهن کنیم و اتوی گرم را بر روی آن محل بگذاریم تا چسب به پارچه بچسبد بعد از خشک شدن پارچه را از روی فرش بر میداریم در صورتی که چسبی روی فرش باقی بماند ان را با تینر یا نفت پاک می کنیم.

ادامه مطلب ...

در مورد قیر ابتدا اضافات قیر را به صورتی از پرزهای فرش جدا می کنیم تا پرزها آسیب نبینند سپس با یک پارچه اغشته به نفت سفید با عمل ماساژ دادن به محل اضافات قیر را ارز روی فرش پاک می کنیم و در نهایت محل را با اب و یک ماده شوینده خنثی مانند شامپو فرش شستشو می دهیم.

ادامه مطلب ...

ابتدا اضافه رنگ را به آ هستگی با قاشق  بر می داریم تا جوهر پخش نشود سپس نمک را روی لکه ریخته و مقداری الکل روی ان می ریزیم که در نتیجه نمک جوهر را جذب می کند این عمل را آنقدر تکرار می کنیم تا اینکه دیگر نمک تغیر رنگ ندهد سپس نمک و الکل را مخلوط کرده و با پارچه سفید و تمیز نمک فوق را بر روی لکه مالش می دهیم تا حدی که پارچه سفید در رنگ خود بماند و تغیر رنگ ندهد سپس محل را با اب و صابون شستشو می دهیم تا دانه های نمک از لابه لای پرز ها پاک شود . در ضمن میتوان از پودر هیدرو سولفیت روی نیز استفاده کرد به این صورت که ان را روی لکه جوهر ریخته و با پارچه سفیدی آن قسمت را ماساژ می دهیم و در نتیجه رنگ برداری انجام می شود پس از لکه گیری محل را با آب می شوییم  تا خاصیت اسیذس از بین برود .

ادامه مطلب ...
1- نازک بودن خامه ها و نخ های چله ها و پود نسبت به رجشمار  2- تنك بودن چله ها با توجه به رجشمار فرش  3- سفت بودن چله ها نسبت به اندازه مورد نیاز  4- زیاد بودن شدت ضربات و تعداد دفعات کوبیدن دفه ادامه مطلب ...

1- ضخیم بودن خامه ها و نخ های چله و پود نسبت به رجشمار

2- متراکم بودن چله ها با توجه به رجشمار فرش

3- شل بودن چله ها

4- عدم یکنواختی در کوبیدن پودها یا به عبارتی کاهش شدت ضربات و تعداد دفعات کوبیدن

5-تعویض بافنده.

ادامه مطلب ...

1- گرفتن سفارش یا بازار یابی

2- انتخاب سوژه

3- طراحی طرح تا یید شده توسط مشتری

4- رنگرزی مواد اولیه فرش توسط رنگرز

5- بافت تابلو فرش توسط بافنده

6- پرداخت تابلو فرش

7- شستشوی تابلو فرش

8- قاب كردن تابلو فرش

9- ارسال تابلو فرش به مقصد مشتری.

ادامه مطلب ...

رجشمارهای رایج در بافت تابلو فرش هایی که جنس چله آنها پنبه است بین 46 تا 48 می باشد .اما در تابلو فرش هایی که جنس چله آنها ابریشم است بسته به نوع نازکی و ضخیمی چله ابریشم، بین 50 تا 100 رج متغیر می باشد .

ادامه مطلب ...

عوامل زیادی در ارزش تابلو فرش تاًثیر دارند. 1- رجشمار و یا ظرافت تابلو فرش

2- نوع مواد اولیه به کار رفته در تابلو فرش وجنس چله و پود تابلو فرش

3- نوع طرح و تعداد رنگ به کار رفته شده در نقشه تابلو فرش

4- میزان کیفیت رنگرزی نخ های تابلو فرش

5- کیفیت بافت و رعایت استاندارد های بافت در تابلو فرش

ادامه مطلب ...

شستشوی تابلو فرش امری بسیار مهم و حساس است که به هیچ فردی آن را توصیه نمی کنیم ، بهتر است ابتدا از قاب باز شود و به قالیشویهایی که شستشوی تابلو فرش را انجام می دهند سپرده شود. اما در صورت لزوم برای شستن تابلو فرش در منزل دستور العمل زیر توصیه می كنیم:

1- مقداری شامپو فرش را در آب سرد حل کرده

2- سطح تابلو فرش را به وسیله جارو برقی کاملاٌ تمیز کرده

3- به وسیله یک تکه ابر سطح تابلو فرش را به صورت یکنواخت با این محلول آغشته می کنیم

4- تابلو فرش را در محل گرمی جهت خشک شدن روی زمین پهن می کنیم .پهن کردن تابلو فرش روی زمین مانع از به هم خوردگی رنگها در هنگام پس دادن رنگ می شود. توجه داشته باشید که اگر تابلو فرش را در معرض نور خورشید قرار دهید تابلو فرش باید به پشت پهن شود .

ادامه مطلب ...
عامل تعیین کننده در ظرافت تابلو فرش واژه رجشمار است . رجشمار و یا رج تابلو فرش به تعداد گره هایی که در هر 7 سانتی متر بافته می شود می گویند . در این صورت می توانیم به وسیله خط کش 7سانتی متر از گره های پشت فرش را شمارش کنیم تا رجشمار ان را بدست آوریم . توجه داشته باشید که رجشمار برای فرش های ماشینی کاربردی ندارد. ادامه مطلب ...

تابلو فرش کامپیوتری نوعی تابلو فرش دستباف است که نقشه آن به صورت عددی توسط کامپیوتر پرینت گرفته می شود این نقشه به وسیله بافنده و با همان سبک  سنتی با دست بافته می شود و باید بدانید که بر خلاف تصور بعضی از افراد که فکر می کنند تابلو فرش کامپیوتری به وسیله ماشين بافته می شود تصوری کاملاٌ غلط است .

ادامه مطلب ...
لازم به ذکر است این نکته را بدانید که در تابلو فرش سایز، استاندارد خاصی ندارد اما سایز های معمول می توانند تابلو فرش هایی در سایزهای 40*60 – 50*70 – 60*90 – 70*100 – 80*100و ...باشند. ادامه مطلب ...
یکی از مهمترین عوامل در جلوه و زیبایی تابلو فرش انتخاب نوع قاب می باشد، قابی که معمولاً برای تابلو فرش ها استفاده می شود قاب های پهن و گل داری هستند که پس از قرار گرفتن تابلو فرش در این نوع قاب ها از لحاظ سایز و اندازه بزرگتر به نظر رسیده و زیبایی خاصی پیدا میکند. ضمناٌ به این نکته توجه داشته باشید از گرفتن شیشه بر روی قاب تابلو فرش جلو گیری شود چون این امر باعث فرسودگی و پوسيدگي تابلو فرش می شود. ادامه مطلب ...

بهترین عامل برای حفظ تابلو فرش و فرش های دستباف از بید زدگی، استفاده از قرص های نفتالین و پودر نفتالین می باشد که بهتر است قبل از استفاده از این مواد فرش یا تابلو فرش کاملا شسته شده باشد .

ادامه مطلب ...

یکی از انواع پرداخت پرز تابلو فرش پرداخت برجسته می باشد که به وسیله قیچی های مخصوص (قیچیه سر نخ) انجام می شود و این نوع پرداخت بر جستگی هایی را در تابلو فرش به وجود می آورد که زیبایی خاصی به تابلو فرش از لحاظ بعد و طرح میدهد.

توجه داشته باشيد كه همه تابلو فرشها قابل برجسته شدن مي باشند و لي همه تابلو فرشها با بر جسته شدن زيبا نمي شوند براي همين براي برجسته كردن تابلو فرش حتما با مربي خود و يا عوامل فني شركت مربوطه مشورت نماييد.

ضمنا براي برجسته زدن نياز نيست پرز تابلو فرش را بلند بگيريد اين امر باعث كم آمدن نخ شما و در پايان باعث دو رنگي تابلو فرش ميشود،شما هر چقدر هم كه گره را كوتاه ببافيد(3تا3.5سانت)تابلو فرش شما قابل برجسته شدن مي باشد.

ادامه مطلب ...
در حال حاضر در اکثر مناطق رنگرزی نخ های تابلو فرش که از جنس پشم مرغوب می باشند به صورت شیمیایی و به وسیله رنگ دانه های آلمانی ، چینی و ایرانی استفاده می شود. رنگرزی نخ های تابلو فرش به صورت کاملا تجربی و با پاتیل های سنتی (قابلمه و دیگ های کوچک و بزرگ) انجام می شود. ادامه مطلب ...

برای پرداخت دستمزد تابلو فرش از معیار مقاط ( هر 12000 گره ) استفاده می شود. در ازای هر مقاط بسته به نوع جنس چله و پشم و یا تعداد رنگ از 5000تومان تا 10000 تومان متغیر است.

ادامه مطلب ...
iso
دارنده ايزو 2008-9001
استاندار كيفيت محصول
bazigar.jpg

اشعار

هنر نزد ایرانیان است و بس